Kto som

Evgeniia Shushkevich
Pod Rovnicami 3474/67
84104 Bratislava-Karlova Ves
Phone: +421 -951 544 815
Email: info@patternsforyou.sk

Moja webová adresa je: https://www.patternsforyou.sk

 

Zrieknutie sa zodpovednosti:

 

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s maximálnou starostlivosťou. Nemôžeme však prevziať žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Ako poskytovateľ služieb nesieme zodpovednosť za vlastný obsah týchto stránok v súlade so všeobecnými zákonmi. Ako poskytovateľ služieb však nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od momentu, keď sa zistí konkrétne porušenie zákona. Ak sa o takýchto porušeniach dozvieme, príslušný obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný. Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je účelné bez konkrétnych náznakov porušenia právnych predpisov. Ak zistíme porušenie zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Copyright

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú európskemu autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie alebo akákoľvek forma komercializácie takéhoto materiálu nad rámec autorského práva si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas jeho príslušného autora alebo tvorcu. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime.

Ochrana údajov

Naše webové stránky je spravidla možné používať bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ sa na našich stránkach zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa), deje sa tak vždy v rámci možností na dobrovoľnej báze. Tieto údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Použitie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti odtlačku tretími stranami na účely zasielania reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané, je týmto výslovne zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadanej pošty.

Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorá je webovou analytickou službou poskytovanou spoločnosťou Google, Inc (“Google”). Služba Google Analytics používa takzvané ”cookies”, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality pre prevádzkovateľov webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Google AdSense

Táto webová stránka používa Google Adsense, webovú reklamnú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc, USA (“Google”). Google Adsense používa takzvané ”cookies” (textové súbory), ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Google Adsense používa na zhromažďovanie informácií aj takzvané ”webové signály” (malé neviditeľné grafické prvky). Pomocou webového majáka možno zaznamenávať a zhromažďovať jednoduché činnosti, ako je napríklad návštevnosť webovej stránky. Informácie o používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), ktoré generuje súbor cookie a/alebo webový maják, sa prenášajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej lokality vo vzťahu k reklamám, na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality a reklamách pre prevádzkovateľov webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.